Imprimir

La Jarra Azul neix a Barcelona el 19 de desembre de 1999, fruit d'unes inquietuds escèniques sorgides d'un grup de teatre d'institut d'un barri perifèric de Barcelona amb la intenció de promoure activitats culturals i d'oci, creant noves propostes teatrals, potenciant el multilingüisme i la interculturalitat, donant a conèixer cultures de tot el món.

 

Des d'aquell dia ha plogut molt i la Jarra és un referent pel que fa a desenvolupament de projectes teatrals i d'arts escèniques del districte de Sant Andreu, focalitzant el seu esforç en els joves i nens i en tractar de canalitzar les seves inquietuds artístiques i humanes envers el teatre i la disciplina i esforç que aquest comporta.


"La Jarra Azul" és l'esforç de joves pels joves. Un equip renovat d'amants del teatre i les arts escèniques que volen de totes totes, continuar creixent i impulsant projectes col·laboratius per què els joves dels nostres barris puguin enriquir-se d'oportunitats úniques que ens ofereix el teatre.